saqibmahmood

प्रकाशित : 22 जून 2022 01:28 IST

ताइवान: 'ఫిఫా'లో ‌ ు .. ులే !

दुबई (कतर) ున్న (फीफा विश्व कप 2022) ులకు ులు ు ులు ‌ . ులో ున్న 'హయా' ున్న ులు..

‌తైవాన్ు 'చైనీస్ ' ుర్తిస్తు. , ులను చైనీయులుగా ులు.. ుత 'హయా' , ‌ ుతో ును ు। , 'చైనీస్ 'గా ు. ులు ుకున్నట్లు .

ుల ులు -లిన్ ు। ుత్వ ులను, ు ున్నామన్నారు. .. ر . ుకుంటామని . .

मैंनवीनतम पढ़ेंविश्व समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं