सेक्सहार्ट

प्रकाशित : 07 जून 2022 14:00 IST

जन्मदिन मुबारक हो: 'ఇంటింటికీ ‌.. ురులేని ‌'.. 'హ్యాపీ ‌బర్త్'

‌ ు: ు ు, ు ుడప్పుడూ ుంటాం. ‌.. ుడైనా ? 'గన్‌ ‌' ురించి ు ుసా? 'హ్యాపీ ‌బర్త్' (जन्मदिन मुबारक हो) . (लावण्या त्रिपाठी) 'మత్తు ' ులై 15న ుదలచేయనున్న . ు ుు ుకుంది.

'ఆయుధాల ..?' . ులోని ు ుపాకీని ుకుని ు ు ురించి ుతూ . ుట్టూ . ు, ులు ున్నారు. ుధాల ు ు ు? 'బర్త్‌ ' ుకకు ుపాకీలకు ? ులు . మైత్రీ మైత్రీ మూవీ, క్లాప్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ సంస్థలు నిర్మిస్తోన్న ఈ కాల భైరవ సంగీతం అందిస్తున్నారు అందిస్తున్నారు।


मैंनवीनतम पढ़ेंसिनेमा समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं