ludokingdownload

प्रकाशित : 03 अगस्त 2022 01:50 IST

आंध्र समाचार: ుతాపురం ‌సెజ్ ువు .. 150మందికి

ుతాపు: ుతాపురం ు ువు . ుస్తుల ువు ు 150మందికి ులు ు ురయ్యారు. ులు, ు. ు. ులు, ు, ులెన్సు అచ్యుతాపురం, ుత్వ, ు ుపత్రు తరలించారు। ు ులు, ు ు. ు 4వేల ులు ుండగా 150 ు ురయ్యారు.

ువు ు ు ురయ్యారు। ‌ ుస్తుల , ు ు ు ుల ు ుత్వ . ‌ ు ుు ు ుకున్న ుత్వం .

मैंनवीनतम पढ़ेंसामान्य समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं