viennaafghancc

ट्विटर

,

instagram

,

कू
,

शेयरचैट
तथा

गूगल समाचार
.

टैग:तेलुगू समाचारहैदराबाद समाचारजुबली हिल्स गैंग रेपअपराध समाचार

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।मैंसांप का काटना: ుకుంటే ! ు ుట్టిన ుకును ుకుంటు ులు. ుకున్న ు ుడిని . मैंులో .. ు ుమానాస్పదులో ు ‌రెడ్డి(40) ురం ..ులు .. ులు ుత్తేదారు ు ు ుసేనాపు ుత్తేదారు ‌ (45) ుల ురువారం ున్నారు. ుటుంబ ులు,, ురం ురువారం . , ు ుర్చీలను ుకు, ు ులుు ు ు ుు ు ుళ్లపై ులు ుక్కలలోుల ు ుల ుల ు ు ు ుకున్నారు. ుమురంభీం ుమ్మగూడకు

ు ుకున్న

ులపైనే ులు.. ు ుు.. ు ులు..కీలక కీలక మృతితో కలకలం


.ఎస్.వివేకానందరెడ్డి ు ు ు ుకుంట ుణంలో ుల్లో ు ుమానాస్పద ుమానాస్పద