माट्काट्रिकलाइन

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: ుఖు

‌భారత్ ువు ుఖు ుు ుపుకొన్నారు। ‌‌‌‌‌‌ ు, ు, ు ుు ు ు।

प्रकाशित : 21 जून 2022 13:43 IST
1/13
‌భవన్ ు ున్న
2/13
ు ులో ుడు ు ు
3/13
ులో
4/13
ుడు ‌సంజయ్
5/13
ుడు
6/13
‌ ‌
7/13
‌(ఏపీ&తెలంగాణ) ‌ఫ్లెమింగ్
8/13
ురాలు ుణ
9/13
క్రికెటర్‌ మయాంక్‌ అగర్వాల్‌
‌ ‌ ‌‌
10/13
ు ుఖ ుడ్ు ుడు ‌సోనూసూద్
11/13
ు ‌లోక్
12/13
ుఖ్యమంత్రి ‌ , ుఖ్యమంత్రి ులు
13/13
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

मैं